MAXIFAS MICRO FIBER 5L

152.32 kn + PDV

MAXIFAS Micro Fiber je kvalitetna fasadna boja, na bazi akrilnog veziva s dodatkom silikonskog aditiva, armirana sintetičkim vlaknima i oplemenjena kvarcnim punjenjem što joj omogućava premoštavanje dužinskih pukotina širine do 0.3 mm i nanošenje debljih slojeva.

SKU: 227 Kategorija: